sobota, 25 marca 2017

Brygadziści z LKMem/ Brigadists with LMG

Dwóch żołnierzy Brygad Międzynarodowych. Jeden z nich ma radziecki karabin maszynowy Diegtiariowa (DP wzór 27). Broń ta zaczęła docierać do Hiszpanii już na samym początku konfliktu. Stanowiła ogromne wsparcie dla wojsk republikańskich, górując nad poprzednio używanymi LKMami niezawodnością oraz siłą ognia.

Na uwagę zasługuje również hełm LKMisty. To czechosłowacki hełm wzór M30. Hiszpańska armia rzadko używała hełmów, co spowodowało konieczność zakupu ich za granicą. W latach 30 XX wieku Czechosłowacja była jednym z czołowych eksporterów sprzętu wojskowego.

Two soldiers of the International Brigades. One of them has a Soviet Diegtariov LMG (DP-27). This weapon started to each Spain from the start of the conflict. It was of great value to Republican forces, due to its firepower. It was replacing older, less reliable LMGs.

Helmet of the soldier with LMG is worth noticing. It's a Czehoslovak M30 helmet. Spanish army rarely used helmets so during the conflict it was needed to purchase them from abroad. In 30's of the 20th Century Czechoslovakia was one of the main exporters of military equipment.
Brak komentarzy: