piątek, 10 marca 2017

Nauka gry w Hail Caesar/ Learning to play Hail Caesar

Miałem ostatnio okazję uczestniczyć w pokazie gry Hail Caesar zorganizowanym w sklepie Figurkowe Gry Bitewne przez autora bloga Bitewniakowe Pogranicza , któremu bardzo dziękuję za wprowadzanie w tajniki gry.

Rozegraliśmy starcie wojny domowej z wczesnego okresu Rzymu Imperialnego (np. z roku czterech cesarzy).

I had recently an occasion to participate in presentation of the Hail Caesar organised in Figurkowe Gry Bitewne shop by the author of the Bitewniakowe Pogranicza , whom I thank for presenting basic elements of the game.


We played a skirmish from the Roman civil war of the early imperial period (for example year of the four Emperors).


Obie strony miały po dwa oddziały legionów, przy czym mój przeciwnik jeden oddział weteranów, oraz oddział auxilii.
Both sides had two nits of legionairies (my oponent one veteran unit aming them) and one auxilia unit.
Na lewej flance swoich sił wystawiłem jeszcze jazdę/ On the left flank of my forces I deployed also cavalry.
Obie linie zbliżają się. W Hail Caesar liczba możliwych do wykonania ruchów zależy od wyniku rzutów 2K6. W zależności od niego jednostki mogą wykonywać 1, 2 lub 3 ruchy. Jeden nieudany test dowodzenia można powtórzyć dzięki wykorzystaniu dowódcy.
Both lines are closing. In Hail Caesar number of moves depends from result of throwing two d6 dice. Units may move once, twice or thrice. One failed command test may be repeated by using the commander's ability.
Mój przeciwnik wystawił również machiny miotające/ My opponent deployed some artillery.

Moja kawaleria zajęła wzgórze. Przewaga wysokości daje także przewagę w walce wręcz/ My cavalry occupied the hill. Elevated position gives superiority in melee combat.


W pierwszej walce weterani odpychają kawalerię, która wycofuje się zdezorganizowana. W Hail Caesar nie zdejmuje się podstawek, a jedynie zaznacza straty oddziału do momentu gdy straci zdolności bojowe.
In first melee veterans push back my cavalry that rtreats disorganised. In Hail Caesar no bases are removed, units suffer causalties until they loose their combat abilities and are removed.

Rozpoczyna się walka wręcz na całej linii. Warto wykorzystywać sytuację aby atakować dwoma oddziałami jeden przeciwnika, ponieważ daje to dodatkowe wsparcie.
Hand to hand combat across the entire line. It is profitable to attack one enemy unit with two of your own units because they can support each other.

Kolejne starcie ma miejsce na wzgórzu. Tym razem weterani i kawaleria remisują i pozostają w miejscu/ Next combat takes place on the hill. This time it is a draw, so cavalry and veterans remain locked in combat.

Dzięki uderzeniu dwoma jednostkami przeciwko jednej udaje mi się wyeliminować legionistów przeciwnika, a moja auxilia również wygrywa swoje starcie. To oznacza złamanie sił przeciwnika.
Due to attacking enemy legionaries with two units I manage to destroy the enemy. My auxilia also manages to beat enemy auxilia. It means that I managed to break the enemy force.

Ogólne wrażenia z rozgrywki bardzo dobre. Szybka rozgrywka z prostymi zasadami ruchu (moim zdaniem może nieco za bardzo uproszczonymi) oraz walki. Dużym minusem jest brak indeksu terminów w podręczniku, pozwalającego na szybkie znajdowanie potrzebnych zasad.
General impresions after the game are positive. Very fast play with easy rules of movement (in my opinion a bit too oversimplified) and combat. A very big drawback is a lack of adeuate index in the rulebook that would allow to find rules quickly.

2 komentarze:

gervaz pisze...

Dziękuję za relację. I w ogóle za przyjście; dzięki Tobie mój dyżur w FGB nie tylko był przyjemny - ale w ogóle miał sens. Zapraszam na przyszłość (7 kwietnia) na rewanżyk, gdzie będziemy już korzystać z adekwatnej tabeli złamania ;)

Cisza pisze...

Zaczynam nieśmiało zastanawiać się nad Partami w 28mm oczywiście jak skończę wszystko do renesansu i Hiszpanii.