poniedziałek, 27 marca 2017

Franciszek I/ Francis IFrancuskie wysokie dowództwo, a w zasadzie sam król Franciszek I we własnej osobie z królewskim sztandarem.
French high command or rather king Francis I himself with royal standard bearer.

Początek XVI wieku to okres, w którym wielu władców myślało jeszcze kategoriami średniowiecznego rycerstwa. Franciszek I uważał się właśnie za takiego szlachetnego rycerza, choć jego armia była już w dużej mierze zmodernizowana. Dla przeciwieństwa jego oponenci ze strony imperialnej uważali się raczej za profesjonalnych dowódców, odrzucając rycerskie kodeksy, często walcząc nawet na piechotę.
Beginning of the 16th Century is a period when many rulers still thought in medieval chivlaric categories. Francis I regarded himself as noble knight despite the fact that his army was largely modernised. On the contrary his Imperial opponents regarded themselves rather as professional commanders, rejecting chivlaric codes and often even fighting on foot.

Zarówno król, jak i sztandarowy noszę zaawansowane technicznie, renesansowe zbroje. Za jedne z najlepszych uważano wytwarzane we Włoszech. Dawały one bardzo dużą swobodę ruchów. Dodatkowo królewski koń jest też opancerzony.
Both the king and standard bearer wear technically advanced renaissance armours. Italian armours were among the best of the period. They gave quite good freedom of movement. Additionaly royal horse is also armoured

Królewski sztandar z liliami był na początku XVI wieku powszechnie używany w armiach francuskich.
Royal Fleur-de-lys banner was widely used in early 16th Century French armies.

Przygoda Franciszka z Wojnami Włoskimi doprowadziła do dostania się przez niego do imperialnej niewoli podczas bitwy pod Pawią w roku 1525. Był to jeden z symbolicznych momentów końca epoki rycerstwa. Francuscy rycerze (żandarmi) zostali rozstrzelani przez imperialnych arkebuzerów.
Francis' I adventure with Italian Wars led to his captivity by the Imperial forces at the battle of Pavia in 1525. It was one of the symbolic moments ending age of chivlary. French knights (gendarmes) were literally shot to pieces by the Imperial arquebusiers.


Fgurki Old Glory, za wyjątkiem królewskiego konia (Venexia Miniatures), przypadkowo znalezionego przeze mnie w pudełku z nadwyżkowymi figurkami (wzór praktycznie nie do kupienia).
Figures Old Glory, apart from the royal horse (Venexia Miniatures) found by me by acciden in a spare parts box (it is no longer available on the market).

4 komentarze:

Phil pisze...

Superbe François Ier, wonderful job!

Michał Kucharski pisze...

Piękna robota!

gervaz pisze...

Genialny król! Ta zbroja musiała cholernie kusić wrogich żołnierzy :)

Cisza pisze...

Prawdopodobnie po bitwie pod Pawią niejeden landsknecht był ustawiony finansowo do końca życia.