czwartek, 4 marca 2010

Hannibal


Z różnych przyczyn miałem przerwę w malowaniu nowych figurek, a na warsztacie piętrzy się już sterta figurek Kartagińczyków.

Najwyższy więc czas aby zabrać się za coś nowego - armię Kartaginy do Warmaster'a Ancients.

Oto pierwszy element - Hannibal dowodzący armią i przepowiadający losy bitwy z wnętrzności jakiegoś niefortunnego zwierzaka (które jak mawiał mój nauczyciel od PO "maja tendencje do uzewnetrzniania się").

Jako gwardzisci wodza posłużyli weterani korzystający ze zdobycznego rzymskiego rynsztunku.

From various reasons I had a break in painting new figures and bon a workshop pile of Carthaginian figures is still growing on my workshop

So it is high time to start something new - Carthaginian army for Warmaster Ancients

It's the first element - Hannibal commanding the army and predicting fate of battle from entrails of some unlucky animal (which as my former civil defence teacher was saying "have tendency to go outside").

Hannibal's guardsmen are veterans using captured Roman equipement.

Brak komentarzy: