środa, 24 marca 2010

Republikańska artyleria/ Republican artillery

Dawno nie poruszałem w blogu tematu Hiszpańskiej Wojny Domowej 1936-1939.

Postanowiłem sięgnąć po figurki Peter Pig (15mm), które posiadam w swojej kolekcji. Ich jakość rzeźby jest moim zdaniem znakomita.

For a long time I wasn't mentioning Spanish Civil War of 1936-1939.

I've decided to show some Peter Pig figures (15mm) I have in my collection. In my opinion their sculpt quality is superb

Na poczatek republikańska armata polowa. Jest to znana z Pierwszej Wojny Światowej francuska armata 75 mm. Sprzet uznawany za jedną z broni, które wygrały pierwszą wojnę światową, ze względu na swoją niezawodność i szybkostrzelność, a przede wszystkim masowość produkcji.

For the start Republican field gun. It is well known French First World War 75mm gun. This gun is considered one of the weapons that won the War for France because of its reliability, rate of fire and, above all, mass production

Francuska 75 była używana przez armię hiszpańską jeszcze przed wojną domową. Po wybuchu walk stała się podstawowym uzbrojeniem artyleryjskim obu stron. Zwykle artyleria okazywała się, zwłaszcza na początku wojny, mało skuteczna. Zarówno siłom republikańskim jak i faszystowskim brakowało dobrze wyszkolonych artylerzystów, ponieważ jakość hiszpańskiej armii przed rokiem 1936, z wyjątkiem niektórych oddziałów kolonialnych, była bardzo niska.

French 75 was used by the Sapanish army befor the Civil War. After start of the conflict it becaim main artillery weapon used by both sides. Usually, especially at the beginning of the war, it was used with limited effects. Both Republicans and fascists lacked trained artillery men because quality of Spanish army except for some colonial troops was very low.

Brak komentarzy: