wtorek, 30 marca 2010

Markery/ Markers


Po ukończeniu podstawowych jednostek armii trackiej zabrałem się za markery poziomu dezorganizacji potrzebnych do rozgrywki w FOG.

After finishing basic units of my Thracian army I made some disorganisation markers for FOG.

Brak komentarzy: