poniedziałek, 15 marca 2010

Znowu lekka jazda / Light horse again

W weekend zakończyłem pracę nad kolejnymi dwoma elementami trackiej lekkiej jazdy (co oznacza, że armia do FOG jest prawie kompletna - brakuje jeszcze dwóch elementów lekkiej jazdy). Ci uzbrojeni w oszczepy jeźdźcy byli bardzo ważnym elementem trackich armii majacych zwykle nieco więcej jazdy niż armie greckie.


During the weekend I've finished next two elements of Thracian light horse (what means that my FOG army is almost complete - it lacks only two more elements of LH). These javelin armed warriors were significant element of every Thracian army having usually more cavalry than Greek ones.

Brak komentarzy: