niedziela, 27 marca 2011

Hoplici biorą kąpiel/ Hoplites take a dip

Po ukończeniu armii Etolów do DBA zdecydowałem się wykonać kolejne standy hoplitów. To umożliwi mi wystawienie armii Greków z miast sycylijskich, a po dodaniu innych rodzajów oddziałów również Syrakuzan z czasów Wojny Peloponeskiej.

After finishing Aitolian DBA army I've decided to make more stands of hoplites. This will enable me to field Sicilot Greek army and after adding some other units also Syracuseans from Peloponesian War.


Ten oddział hoplitów jest wyposażony w skórzane zbroje, tzw. linothoraxy. Wykonywało się je klejąc warstwy płótna i skóry oraz nadając im odpowiednią sztywność. Linothorax był obok tarczy, podstawowym wyposażeniem obronnym każdego najemnego hoplity i bogatszych obywateli. Był też o wiele wygodniejszy od pancerzy z brązu, które z biegiem czasu były coraz rzadsze.

This unit is equipped with linothoraxes - armours made of leather and linien. They were composed of many layers glued together and gaining stiffness in the proces. Together with the shield it was a main defensive equipement used by nearly all mercenary hoplites and most of richer citizen hoplites. It was more comfortable than bronze armour it started to replace.

Figurki to oczywiście Xyston 15 mm. Bardzo przyjemne w przygotowaniu i malowaniu. Aby zaoszczędzić czas zastosowałem dip firmy Army Painter, który jak widać nadał im bardzo wyraźne cieniowanie.

Figures are 15mm from Xyston - very good for painting. To save time I used The Army Painter dip and as you can see it has given them quite deep shading.

Brak komentarzy: