poniedziałek, 7 marca 2011

Kapadocja - Wielki finał!/ Kappadokia - Grand final!


Wielki finał armii kapadockiej po ukończeniu ostatniego elementu kawalerii. Oddział złożony z możnych, których stać było na najlepsze konie, a Kapadocja z nich słynęła.
Prawdopodobnie arystokratami byli zarówno napływowi Persowie jak i miejscowi możnowładcy. Wielu z nich przewodziło własnym klanom i tylko w niewielkim stopniu było podporządkowanych władzy dynastii Ariartydów.

Grand final of Kappadokian DBA army. Last cavalry element. Unit is composed of nobles who could afford to buy best horses for which Kappadokia was famous. Probably they were both of domestic and Persian origin. Some were leaders of their clans and only to small degree subordinated to Ariarathid kings.

Brak komentarzy: