niedziela, 20 marca 2011

Perskie dowództwo/ Persian command

Kolejni dipowani Persowie - dowództwo nieśmiertelnych. Wykonałem je przerabiając pasek z grupą dowodzenia. Sztandar z wizerunkiem Ahura Mazdy (jak na rys. poniżej), czyli perskiego bóstwa, to częsty motyw w armiach Achemenidów. Figurki 10mm Old Glory.

Another stand with dipped Persians - Immortals command. I,ve made it by converting stripe with command group. Standard with Ahuramazda (as on a drawing below) - persian deity, is an often used motive in Achemenid armies. 10mm figures by Old Glory.

Brak komentarzy: