środa, 23 marca 2011

Nieśmiertelni ruszają do walki/ Immortals march to war

Nieśmiertelni byli elitarnym oddziałem w armii Achemenidów. Do ich szeregów wybierano najlepszych i najlepiej wyszkolonych wojowników. Dowództwo nad nimi sprawował bezpośrednio sam Król Królów. W czasie bitwy mieli tez zadanie ochrony swojego władcy.

Z szeregów nieśmiertelnych rekrutowano z kolei najbardziej elitarną gwardię władcy.

Nazwa formacji nawiązuje do tego, że zawsze (przynajmniej w teorii) liczyła 10 tysięcy ludzi. Jeśli któryś z wojowników zginął lub był niezdolny do walki zastępował go któryś z kandydatów czekających w kolejce, który przeszedł kwalifikacje. Rotacja kadr musiała być w niektórych momentach dosyć duża (choć nie tak duża jak obecnie np. wśród zatrudnionych na umowy śmieciowe - "o dzieło", "zlecenia" itp. :) ).


Immortals were elite of the Achemenid Persian army. Only the most skilled and best trained warriors could enter their ranks. The Kong of the Kings was a personal commander of the Immortals. During the battle one of their tasks was to protect him.

From among the immortals the most elite group of Kings guards were chosen.

Formation's name Immortal comes from its structure. The unit always numbered (at least in theory) 10 thousand men. If an immortal fell in battle or was unable to fight a next candidate that passed a selection was taking his place. In some cases it meant high rotation of cadres (although not as high as nowadays in precarious Mc jobs :) ).

2 komentarze:

sebastosfig pisze...

very nice unit

Cisza pisze...

Thanks. I was experimenting how dipped unit will look like in reality and I'm quite content with the result.

More Perians will follow.