poniedziałek, 11 kwietnia 2011

Hoplici - ciag dalszy/ Hoplites - next part


Wiem, mój blog staje się ostatnio za sprawą hoplitów nieco monotematyczny. Na szczęście to już przedostatni element włóczni do armii greków sycylijskich do DBA. Na warsztacie czeka jeszcze grecka kawaleria i armia będzie gotowa.

I know, I know my blog because of hoplites becomes one themed. Luckily there's only one Sprear element to go for my Sicilot greek DBA army. Greek cavalry is waiting on a workbench for its turn and my army will be finished.


Ponieważ pisałem już zarówno o linothoraksie jak i taktyce walki hoplitów, tym razem parę słów o nieodłącznej części - tarczy. Nazywano ją "Aspis" lub "Hoplon". Była zbudowana z kilku warstw drewna czasami pokrytych cienka warstwą brązu w celu wzmocnienia. Niektóre tarcze miały wzmocnione tylko brzegi, a inne były pozbawione brązowych elementów.

Wbrew temu co widzimy na holywoodzkich filmach tarcze hoplitów rzadko były jednolite nawet u Spartan. Noszono na nich znaki rodowe lub miejskie.

I was writing about linothorax and hoplite tactics. This time few words on one of the main parts of their equipment - a shield. It was called "Aspis" or "Hoplon". It was made of few layers of wood sometimes cofered with thin layer of bronze to strengthen it. In some cases only outer face was strengthened and in other there were no bronze elements.

Despite what we see in holywood films hoplite shields were rarely uniformed even Spartan ones. They bore marks of families and cities.

W Walce hoplici wykorzystywali tarczę nie tylko do obrony. Stawała się w ich rękach bronią, ponieważ jej pchnięciem można było powalić przeciwnika, a nawet powaznie zranić. Tarcza słuzyła też do przepychania, co było o tyle wazne, że wypchnięcie z szeregu kilku hoplitów przeciwnika mogło pozwolić na przełamianie szyku wroga.

During fighting hoplites were using shields not only in defence but also as a weapon. With a push of the shield hoplite was to knock down his enemy and even wound him. Shield was also used to pus the enemy out of the line and break the enemy formation.

Brak komentarzy: