wtorek, 26 kwietnia 2011

Grecy sycylijscy w komplecie/ Sicilot Greeks completed


Kolejna armia do DBA ukończona! Oto sycylijscy Grecy w komplecie - od lewej: trzy elementy psiloi, kawaleria oraz osiem elementów włóczni (hoplitów) wraz z elementem dowodzenia.

Next DBA army finished! Sicilot Greeks completed. From the left: three psiloi elements, cavalry and eight spear elements (hoplites) including command.

Teraz kilka słów na temat tła historycznego tej armii. Reprezentuje ona siły miast greckich zakładanych na Sycylii (z wyjatkiem Syrakuz, posiadających swoją osobną armię).

Now few words about history. This Army represents forces of Greek cities on Sicily (except Syracuse (that has its own army list).

Grecka kolonizacja Sycylii rozpoczęła się w VIII wieku p.n.e. Osadnicy głównie z Chalkidyki, ale także np. Koryntu, założyli kilka miast. Poza najwiekszym, Syrakuzami, były to Gela, Zankle, Himera, Seliunt, Arkagas i inne. Funkcjonowały one na takich zasadach jak greckie Poleis. Peowadziły wojny zarówno miedzy sobą, jak i przeciwko Sykulom - rdzennym mieszkańcom Sycylii.
Grecka kolonizacja doprowadziła też do wojen z obecnymi, zwłaszcza na zachodzie Sycylii Kartagińczykami.

Moja armia przedstawia siły sycylijskich Greków z późniejszego okresu - wojny Peloponeskiej.
Sycylia z poczatku nie była areną jej głównych starć. Pokjawiały się na niej siły ateńskie, według Tukidydesa na wezwanie miast osadników chalkidyckich uwazających dalekie Ateny za wygodnego sojusznika pomagajacego w pokonywaniu lokalnych rywali.

Dopiero w roku 415 p.n.e. doszło do tzw. "Wyprawy sycylijskiej", która w roku 413 p.n.e. zakończyła się tragicznie dla sił ateńskich. O tym jednak dokładniej przy okazji armii Syrakuz, do której zamierzam się niedługo zabrać.

Greek colonisation of Sicily has started in 8th century b.c. Settlers came mostly from Chalcis but also from Corinth. The had established few cities. Apart from the biggest - Syracuse, these were Gela, Zankle, Himera, Seliunt, Arkagas and others. Thir system was similar to this of Greek Poleis'. They waged war both between themselves and indigenous Sicles.
Colonisation also led to wars with Carthaginians present especially in western part of Sicily.

My army represents Sicilot Greeks from later period of Peloponesian War. At its start Sicily was not an important battleground. Some Athenian forces were present, according to Thucidydes, called by the Chalcidian settlers that regarded Athens as a usefull ally in their local conflicts.

In 415 b.c. full scale athenian invasion - so called "Sicilian expedition" took place. It had a disastrous effect for the Athenians. More on this when I will start making a Syracusean army.1 komentarz:

Inkub pisze...

Wyglądaja znakomicie, świetnie prezentują się zwłaszcza hoplici i ich tarcze. Duze brawa, wygladaja doskonale. Szkoda tylko ze zdjecie lekko stracilo ostrosc.