niedziela, 1 maja 2011

1 maja - święto ludzi pracy/ 1st of may - Labour day


Pierwszy maja co by się nie działo pozostanie dniem ludzi pracy. Jako człowiek pracy przedstawiam pierwszomajowy akcent - figurkę bojowca CNT-FAI (Krajowej Konfederacji Pracy - Iberyjskiej Federacji Anarchistycznej) z czasów rewolucji hiszpańskiej 1936 roku. Figurka 120mm jest konwersją żywicznej figurki chyba oficera Wehrmachtu z Drugiej Wojny Światowej (niestety nie pamiętam już producenta).

Whatever happens first of May is a Labour day. As a worker I present a revolutionary accent on my blog - figure of a CNT-FAI militiaman from Spanish Revolution of 1936. Figure is a conversion of a German 120mm officer figure (I dont remember a manufacturer).


Brak komentarzy: