czwartek, 26 maja 2011

Bitwa pod Drabescus 465 p.n.e./ Battle of Drabescus 465 b.c. (1)

Ateński strateg Leagrus wystawił armię w typowym dla Greków szyku z hoplitami w centru i oddziałami lekkimi na flakach.

Athenian strategos Legarus arrayed his army in typical Greek manner with hoplites in the center and light troops on both wings.

1 - procarze - slingers

2,8,9 - peltasci - peltasts

3 - elitarni hoplici - elite hoplites

4,5 - hoplici w pancerzach - armoured hoplites

6,7 - hoplici bez pancerzy - unarmoured hoplites


Koalicja trackich plemion dysponowała liczniejszymi siłami, ale złożonymi głównie z jednostek lekkich. W centrum stanęli wojownicy z mieczami i włóczniami ze swoimi wodzami plemiennymi na czele. Na skrzydłach znaleźli się peltaści, procarze i lekka jazda.

Thracian tribal coalition had a more numerous army but composed mostly of light troops. Swordsmen with light sopears stood in the middle with their tribal leaders. Light troops with javelins slingers and light horse occupied both wings.

1,2,7 skirmisherzy z oszczepami - skirmishers with javelins

8,9 procarze - slingers

3, 4 ,5, 6 - srednia miechota - medium infantry

Trakowie, po lewej fragment armii atenskiej. Obie strony oceniają swoje szanse i przygotowują plan bitwy.

Thracians and on the left part of the Athenian army. Both sides judge their chances and prepare battle plans.

Traccy wojownicy w centrum prowadzeni przez dowódcę armii/ Thracian cenre with warriors led by the main commander

Ateńska lekka piechota na prawym skrzydle armii szykuje się do ruchu/ Athenina light infantry on the right wing prepares to move.

Brak komentarzy: