wtorek, 24 maja 2011

Grenadier 2011 (1)

Oto pierwsze zdjęcia z tegorocznego Grenadiera. Na początek rekonstrukcje historyczne, ponieważ z gier w które grałem (Field of Glory: Ancient i FOG: Renaissance) będę chciał przygotować raporty bitewne.

Here you have first photos made during this years Grenadier. First historical reenactments because I'm preparing battle reports from the games I've played (FOG ancient, FOG Renaissance) and will publish them soon

Niemiecki samochód pancerny KfZ 13 - w pełni sprawna rekonstrukcja
German KfZ 13 armored car - fully operational reconstruction.

Transporter opancerzony SdKfz.251 - także sprawny
SdKfz. 251 APC - also operational


Kubuś - improwizowany samochód pancerny powstańców warszawskich. Nawiasem mówiąc jestem fanem improwizowanej broni pancernej. Kubuś takze w pełni sprawny

Kubuś - improvised armored car used by Polish resistance during Warsaw Uprising. I'm a big fan of improvised armor. This one was also operational.

Bojowcy ruchu oporu w natarciu - rekonstrukcja walk z Powstania Warszawskiego 1944
Resistance fighters in attack - reconstruction of fighting during Warsaw Uprising in 1944

Szkoła z Siemiatycz przygotowała inscenizacje przedstawiającą główne momenty z historii Polski. Dzień zwycięstwa, rok 1945.
School from Siemiatycze has prepared a staging showing most important moments in Polish history. Here you have a victory day in 1945.

Więcej zdjęć wkrótce/ More to follow

Brak komentarzy: