czwartek, 21 kwietnia 2011

Perska piechota/ Persian infantryKontynuuję prace nad armiami do wojen perskich, choć przyznam że w tempie podobnym do budowy drugiej linii metra w Warszawie :)

I continue my work on Persian Wars project but I have to admit that in a pace similar to the none of constructing second underground line in Warsaw :)

Po nieśmiertelnych czas na regularną perską piechotę. Perski piechur z okresu achemenidzkiego w przeciwieństwie np. do hoplity, był stosunkowo lekko uzbrojony. Persowie specjalizowali się w walce na odległość, więc spora część ich wojowników nosiła łuki. Do walki wręcz służyły im włócznie i wiklinowe tarcze. Występowali również w o wiele luźniejszym szyku niż Grecy. Oznaczało to, że często musieli polegać raczej na przewadze liczebnej i manewrowości niż brutalnej sile.

After immortals it's time for some persian regular infantry. Persian infantryman from the Achemenid period contrary to for ex. hoplite, was relatively lightly armed. Persians excelled in ranged combat so majority of their troops carried bows. For hand to hand combat they had spears and wicker shields. They also used loose formation. That meant they had to rely on their numbers and mobility instead of simple force.

Mitem jest jakoby taktyka hoplitów była nie do przełamania przez Persów. Samo stłumienie powstania jońskich Greków trwajacego w latach 499-493 p.n.e. pokazało, że z powodzeniem im się to udawało.

It's a myth that hoplite tactics were far supperior than Persian. Persians managed to suppress Ionian revolt of 499-493 b.c. so they were able to handle with hoplites.

Perscy dowódcy wykorzystując libczebność swoich wojsk umieli na przykład skutecznie obchodzić flanki przeciwnika. Pomimo, że kluczową rolę odgrywała jazda, piechota również miała do spełnienia ważne zadanie, na przykład zasypując wroga gradem strzał czy przepędzając harcowników.
Temat rozwine w kolejnych postach dotyczacych armii perskiej.

Persian commanders used numbers of their warriors for ex. to bypass enemy flanks. Despite the fact that the key role was the one of the cavalry, infantry also had important tasks of pining enemy troops with bow fire or chasing enemy skirmishers off the field.
I will expand this subject in next posts on Persian army.

Brak komentarzy: