niedziela, 26 lutego 2012

Bitwa pod Mingolsheim/ Battle of Mingolsheim

Mieliśmy dziś okazję zagrać w kilka osób w FOG:Renaissance. Paweł Kur poza przygotowaniem znakomitych figurek (własnej produkcji - QR Miniatures) opracował scenariusz na podstawie bitwy pod Mingolsheim. Bitwa miała miejsce 27 kwietnia 1622 roku, w czasie Wojny 30-letniej.

Wojska Ligii Katolickiej pod dowództwem Tilly'ego uderzyły na armię protestancka Von Masfelda

Todey we had an opportunity to play FOG: Renaissance. Paweł Kur has brought his figures (his own production - QR Miniatures) and prepared a scenario based on a battle of Mingolsheim. Battle took place on 27th of April 1622 during the 30 Years War.

Catholic League forces under Tilly attacked protestant army of Von Mansfeld.
Protestancka piechota i dragoni (z lewej) oczekują za rzeką na atak papistów (z prawej)
Protestant infantry and dragoons (on the left) await attack of the papist forces (on the right)

Protestancka piechota na brzegu rzeki. W tle widać zbliżającą się piechotę Ligii Katolickiej.
Protestant infantry on a river bank. In the background aproaching Catholics.

Lewe skrzydło wojsk protestanckich - bateria artylerii kieruje ogień na kawalerię papistów przekraczającą rzekę.
Left wing of the Protestant army. Artillery shoots at papist cavalry crossing the river.

Na lewym skrzydle rozpoczyna się walka kawalerii/ Clash of cavalry starts on the left wing.

Kirasjerzy obu armii ścierają się ze sobą. Katoliccy kawalerzyści wyjdą z tej walki zwycięscy dzięki lepszemu wyszkoleniu oraz zaangażowaniu w starcie dowódcy.

Cuirassiers of both armies clash. Catholics will be victorious thanks to their supperior training and their commander fighting in the front rank.

Na tym skrzydle zdecydowały się losy bitwy. Katolicka kawaleria rozniosła przeciwnika i zdobyła działa tracąc tylko jeden oddział rajtarów.
Battle was decided on this wing. Catholic cavalry routed the enemy and captured guns loosing only one battlegroup of raitars.

W centrum i na prawym skrzydle doszło do wymiany ognia przez rzekę. Jeden z oddziałów protestantów zaczął uciekać. Jedynym sukcesem sił protestanckich tego dnia był kontratak na prawym skrzydle, w wyniku którego udało się przejść bród i rozbić katolickich muszkieterów.

In the centre and on the right there was an exchange of fire. One of Protestant units started to run away. The only success of the Protestant army was a counterattack of the second infantry unit that crossed the ford and routed Catholic musketeers.

Brak komentarzy: