wtorek, 14 lutego 2012

Szwedzcy pikinierzy/ Swedish pikemen


W drugiej połowie XVII wieku piki były już bronią przestarzałą. Pomimo to występowały jeszcze na polach bitew, choć w mniejszej liczbie. Formacje piechoty składały się w coraz większej mierze ze strzelców, a w coraz mniejszej z osłaniających ich pikinierów. Pikinierzy wcześniej zwykle ciężko opancerzeni zaczynali rezygnować z jakichkolwiek pancerzy, stawiając na mobilność.

Piki były wówczas raczej bronią służącą obronie przed szarżami kawalerii niż przełamywania wrogiego szyku jak wcześniej.

In second half of the 17th century pikes were an outdated weapon. Despite this they were still present on battlefields in smaller numbers. Infantry formations were composed mainly of musketeers and number of pikemen was falling. Pikemen that earlier used to be heavily armoured now were resigning from any armour to prefer mobility.

Pikes were i n that period used mainly for defence against cavalry, not to break enemy formations as earlier.

Figurki 15mm produkcji Wargamera/ 15mm Wargamer figures

1 komentarz:

Phil pisze...

Very nice units, painting and base.