czwartek, 16 lutego 2012

Rajtarzy - druga podstawka/ Reiters - second stand


Kolejna podstawka Szwedów ukończona. Rozbudowuję oddziały rajtarów. Podstawka przedstawia właśnie tych kawalerzystów typowych dla armii zachodnioeuropejskich XVII wieku.

Another stand of Swedish forces finished. I enlarge reiters unit. This stand represent typical reiters common in western European armies of the 17th Century

Figurki to oczywiście ponownie Wargamer 15mm. Przyznam, że w mojej opinii rajtar z gołą głową - wyraźnie stracił kapelusz i ma na niej tylko chustę (czasem noszono je pod kapeluszami), jest najsłabszym wzorem tego zestawu.

Figures are of course 15mm by Wargamer. I have to admit that in my oppinion bare headed reiter (he must have lost his hat during combat and wears a headscarf (that was sometimes worn under hats) is the weakest sculpture of this set.

Jeden z kawalerzystów trzyma wyciągnięty pistolet. Rajtarzy często stosowali manewr zwany karakolem, kawaleryjski odpowiednik kontrmarszu. Polegał on na podjechaniu do przeciwnika, ostrzelaniu go, a następnie powrocie na tył formacji, aby przeładować broń. Manewr ten był jednak skuteczny głównie przeciwko armiom mało mobilnym, opartym na piechocie. W walkach z siłami polskimi i litewskimi Szwedzi nauczyli się prowadzić normalne szarże i starcia oparte na walce wręcz.

One of the cavalrymen has drawn his pistol. Reiters often used a maneover called a caracol, cavalry type of counter-march. It was based on closing to the enemy, shooting at him and coming back to the back of the formation to reload. However caracol was effective only against not very mobile armies based on infantry. During wars against Poland and Lithuania Swedes learned to use standard charges leading to hand to hand combat.

3 komentarze:

Kadrinazi pisze...

To nie jest chusta, tylko hełm sekretny:
http://www.ogniemimieczem.wargamer.pl/forum/viewtopic.php?f=33&t=826
zgadzam się jednak ze stwierdzeniem, że ten model to najsłabszy wzór.

el frances pisze...

Find !!!!! Congratulations !
What's figures do you use ?
All the best
Philippe

Cisza pisze...

I use figures produced by Wargamer - Polish company.

http://www.wargamer.pl