poniedziałek, 25 marca 2013

Chłopscy kusznicy/ Peasant crossbowmen

 Kusze dzieliły się na dwa rodzaje - lekkie i ciężkie. Ciężkie były naciągane za pomocą specjalnego urządzenia. Były bronią stosunkowo prostą w budowie i wykonaniu. Często jedynymi metalowymi elementami było charakterystyczne strzemiono służące do przytrzymania kuszy w czasie napinania oraz mechanizm spustowy.

Ci kusznicy są wyposażeni w lekkie kusze. W XVI wieku stosowano już niemal wyłącznie takie.

Crossbows were divided into heavy and light. Heavy crossbows were loaded with use of special devices. Crossbows were relatively easy to build and simple in construction. Often the only metal elements were a characteristic stirrup used to hold the crossbow while loading and trigger mechanism.

These crossbowmen are armed with light crosbows. In 16th Century heavy crossbows were nearly entirely out of use.
 Figurki Old Glory 15mm. Bardzo ładna rzeźba. Pasują również wielkością do posiadanych już przeze mnie figurek Venexii.

Figures 15mm by Old Glory. Very nicely sculpted. They also go well together with Venexia figures I've already had.


Brak komentarzy: