środa, 20 marca 2013

Kolejni kusznicy/ More crossbowmen

 Oddział kuszników rośnie. Wbrew pozorom chłopskie armie nie zawsze były zbieraniną i tłumem słabo wyposażonych cywilów. W czasie Wojny Chłopskiej w Niemczech przywódcy tacy jak Muntzer czy Geyer gromadzili wokół siebie znaczne siły. Powstańcy z doświadczeniem wojskowym organizowali i szkolili pozostałych. Tworzone były w miarę zwarte oddziały. Kusznicy niemal na pewno stanowili osobną formację.

Crossbowmen unit grows.Contrary to some appearances peasant armies weren't alwayc composed of unarmed civilian crowds. During Peasants War in Germany leaders such as Muntzer or Geyer gathered relatively big forces. Rebels with military experience were training others. Units were being created. Crossbowmen surely were a distinct formation.

Brak komentarzy: