piątek, 22 sierpnia 2014

Hoplici - gotowy oddział/ Hoplites - finished unit


Ukończylem kolejny stand hoplitów. Oznacza to, że mam juz drugi trzypodstawkowy oddział do Warmare'a Ancients i pierwszy szesciopodstawkowy do FOGa.

I have finished next stand of hoplites what means that I have second 3 stands unit for Warmaster Ancients and first 6 stands battlegroup for FOG.


Kilka słów o strategii holitów. Ważną jej częścią było othismos, czyli przepychanie przy pomocy tarcz. Ten kto przewrócił się był tratowany.
Nie wiemy dokładnie jak wyglądał ten manewr, ale z pewnoscia nie był stosowany przez cała bitwę, ponieważ było to fizycznie niemożliwe. Prawdopodobnie szyki były zwierane dopiero tuż przed bezpośrednim starciem.

Now few words about hoplite strategy. It's important part was othismos, shoving with use of shield. Ones who fell were trampled.
We do not know exactly how othismos did look like, but surely it wasn't used for the entire battle (it was physically impossible). Probably ranks were closed just before hand to hand combat.


Brak komentarzy: