sobota, 16 sierpnia 2014

Śmierć we Włoszech/ Death in Italy (1)

Dawno już nie przedstawiałem raportów bitewnych.

Tym razem Field of Glory Renaissance, Wojny Włoskie. Siły imperialne ścierają się z najemnikami na żołdzie Wenecji.

For a long time In haven't published a battle eport.

This time Field og Glory renaissance, Italian Wars. Imperial forces face Venetians and their mercenaries.

 Armia imperialna. Od lewej: Arkebuzerzy, dwa oddziały pikinierów, w tym weterani, żandarmi, a na prawym skrzydle jazda, do przodu wysunięta artyleria.
Imperial army. From the left: arquebusiers, two pikemen units, including veterans, gendarmes and on the right cavalry, at the front artillery.

Armia wenecka przybywa od strony małego zamku. Od lewej: pikinierzy, dwa oddziały arkebuzerów, kolejni pikinierzy a na lewym skrzydle pikinierzy i kusznicy.
Venetian army arrives from the direction of small castle. From the left: pikemen, two units of arquebusiers, more pikemen and on the left wing pikemen and crossbowmen.

 Pierwsze ruchy obu armii/ Initial moves of both armies.

Imperialna kawaleria wychodzi przez artylerię i kieruje się na prawo od sił głównych/ Imperial cavalry passes ion front of the artillery and heads right from the main forces.

Landsknechci zajmują pozycje w środku linii/ Landsknecht units take positions in the middle of the Imperial line.

Weterani oraz żandarmi wysuwają się do przodu i kierują na weneckich pikinierów, jazda imperialna szykuje się do szarży na kuszników.
Veterans and gendarmes move forward towards Venetian pikemen. Imperial cavalry moves to charge Venetian crossbowmen.


3 komentarze:

trzmielofigsy pisze...

Super to wygląda.Ile figurek wzięło udział w starciu?

Phil pisze...

Great looking troops, beautiful pics!

Cisza pisze...

Ze strony imperialnej 2 x 48 pikinierów, 24 jeźdźców, 18 arkebuzerów, 2 podstawki artylerii.
Ze strony włoskiej 3 x 48 pikinierów, 2 x 18 arkebuzerów, 18 kuszników, 12 jeźdźców, 2 podstawki artylerii