niedziela, 17 sierpnia 2014

Śmierć we Włoszech/ Death in Italy (2)

Imperialna kawaleria uderza na kuszników, traci jedną podstawkę, ale roznosi przeciwnika.
Imperial cavalry charges crossbowmen, looses one stand b ut routs the enemy.


Po lewej stronie weneccy pikinierzy szykują się do szarży na imperialnych arkebuzerów, których ogień okazuje się nieefektywny.
On the left Venetian pikemen prepare to charge Imperial arquebusiers. Fire of arquebusiers is inefficient.

W pościgu za uciekającymi kusznikami kawaleria wpada na blok pikinierów, z fatalnym skutkiem. Zostaje bez problemu rozbita.

 Weneccy arkebuzerzy zaczynają ostrzeliwać jeden z oddziałów pikinierów, jednak bez efektu. Dla odmiany impreialni arkebuzerzy w koncu dezorganizuja weneckich pikinierów/ Venetian arquebusiers start to shoot at one of the pikemen units, but without effect. imperial arquebusiers manage to disorganise venetian pikemen.

Zdezorganizowani pikinierzy uderzają na arkebuzerów i zostają odparci tracąc pierwszą podstawkę.
Disorganised pikemen charge arquebusiers but are repulsed loosing one stand.

Brak komentarzy: