poniedziałek, 18 sierpnia 2014

Śmierć we Włoszech/Death in italy (3)

Po prawej stronie weneccy pikinierzy po rozprawieniu się z jazdą zwracają się w kierunku imperialnych weteranów. znajdują się pod ostrzałem imperialnej artylerii, który jest jednak nieefektywny. W centrum imperialni pikinierzy ponoszą straty od ostrzału arkebuzerów i lekkiej artylerii, jednak nie udaje się ich zdezorganizować.
On the right wing venetian pikemen after routing Imperial cavalry turn towards Imperial veterans. They are under fire from Imperial artillery but the fire is inefficient. In the centre Imperial pikemen suffer looses from the arquebusiers' and light artillery fire hoeve they are not disorganised.

Po lewej weneccy pikinierzy zostają rozbici przez arkebuzerów. W centrum weneccy arkebuzerzy zadali straty landsknechtom i zdezorganizowali ich formację. Na prawym skrzydle wojsk imperialnych trwa walka między weteranami, do których dołaczyli żandarmi a weneckimi pikinierami.
On the left Venmetian pikemen are routed by arquebusiers. In the centre Venetian arquebusiers managed to disorganise enemy pikemen. On Impwerial right vetereans and gendarmes clash with Venetian pikemen.

W centrum imperialni pikinierzy walczą wręcz z weneckimi arkebuzerami. obie strony ponoszą znaczne straty.
In the centre Imperial pikemen clash with enemy arquebusiers. Both sides suffer heavy causalties.

Wenecka ciężka jazda przybywa po marszu z flanki i uderza na arkebuzerów, tylko po to aby stracić w walce dowódcę. Arkebuzerzy okazują się twardsi niż ktokolwiek mógł przypuszczać.
Venetian heavy cavalry arrives after the flanking march and charges arquebusiers only to loose their commander. Arquebusiers seem to be tougher than one could expect.

Imperialni pikinierzy w centrum zaczynają łamać formację. Muszą walczyć z dwoma oddziałami przeciwnika.
Imperial pikemen in the centre start to brak formation. They have to fight against two enemy units.

Pikinierzy w centrum łamią formację i zaczynają uciekać. Podobnie weterani atakowani z dwóch stron. Sytuacji nie zmienia to, że zniszczony zostaje kolejny oddział weneckich pikinierów.
po bardzo krwawej bitwie Wenecjanie wygrywają. Uratowało ich pojawienie się ciężkiej jazdy i wytrzymanie szarży pikinierów przez arkebuzerów w centrum.

Imperialni tracą dwa oddziały pikinierów oraz oddział jazdy. Straty Wenecjan to dwa oddziały piknierów oraz kusznicy.

1 komentarz:

AWu pisze...

Super, To ostatnio moja ulubiona epoka, choć wolę DBRa