piątek, 8 sierpnia 2014

Chłopskie posiłki/ Peasant reinforcementsPod sztandary buntowniczej armii napływają kolejni słabo uzbrojeni zbuntowani chłopi.

Tym razem figurki Wargamera, konwertowane z zestawu kozackiej czerni. Jedna z figurek to z kolei ateński wioślarz Xystona z głową figurki Wargamera (swoją oryginalną głowę stracił aby wspomóc którąś z wcześniejszych konwersji).

More poorly armed rebel peasants flow under banners of the rebel army.

This time Wargamer figures - converted Cossack rabble set. One of the figures is an Athenian rower from Xyston with Wargamer's figure hgead (he has lost his original head to help in some earlier conversions).


Przy okazji ciekawostka historyczna - jak zbuntowani chłopi wykonywali wyroki na schwytanych wrogach. 16 kwietnia 1525 roku oddziały chłopskie zajęły miasto Weinsberg. Wśród pojmanych wrogów znalazł się hrabia Ludwig von Helfenstein, odpowiedzialny za zwalczanie rebeliantów w regionie i palenie wsi.
Chłopi puścili go wolno, musiał przejść jedynie między dwoma rzędami powstańców, którzy oczywiście byli uzbrojeni w piki, kosy i włócznie.

On this occasion I would like to tell a story how rebel peasants executed captured enemies. On 16th of April 1525 peasant forces had captured Weinsberg. Among prisoners taken was count Ludwig von Helfenstein, responsible for fighting rebels and burning villages in the region.
Peasants had let him free. He "only" had to pass between two lines of rebels armed with pikes, scythes and spears.


1 komentarz:

Phil pisze...

Great post and excellent paint job!