poniedziałek, 25 maja 2015

Milicja z halabardami i mieczami/ Militia with halberds and swords

Kolejna podstawka do armii Ligi Szwabskiej, a ściślej mówiąc milicji z Norymbergi. Tym razem żołnierze wyposażeni w broń ciężką, czyli dwóch halabardników oraz jeden z dwuręcznym mieczem.
Tego typu grupy działały wspólnie z formacjami pikinierów. Ich zadaniem było uderzanie na wroga na skrzydłach w czasie zwarcia formacji pikinierskich, obrona sztandarów oraz dowódców, a także walka przeciwko jeździe.
Next stand for the Swabian League forces, or precisely Nuremberg militia. This time soldiers with heavy weapons - two halberdiers and one with two handed sword. Such groups worked with pikemen formations. Their task was to strike enemy flanks when pikemen were locked in combat, defence of standards and commenders, and also fighting against hosemen.

Halabardy były zwykle wykonywane tak aby nadawały się zarówno do zadawania pchnięć jak i cięć, często wyposażano je w haki ułatwiające zrzucanie jeźdźców.
Halberds were usually made to be used to strike and to cut, they often had hooks to unhorse cavalrymen.

Jeden z piechurów ma z kolei ciężki, dwuręczny miecz. Specjaliści od władania nim byli opłacani podwójnym żołdem (nazywano ich Doppelsöldner, czyli podwójnie płatni). Od roku 1487 w cesarstwie tylko jedna gildia szermiercza miała monopol na szkolenie specjalistów opd walki dwuręcznym mieczem. Ludzie z odpowiednimi certyfikatami cenili się więc i na ich wynajęcie stać było tylko najbogatszych.
One of the infantrymen has a heavy twoi handed sword. Specialists of using this weapon were paid double money (they were called Doppelsöldner,double paid). Since 1487 only one guild in the Empire had a monopoly to train such specialists, so people with certificates were very expensive and only richest cities could afford to hire them.2 komentarze:

trzmielofigsy pisze...

Super wyglądają ;-)

Sadi pisze...

Oj nie wzgardziłabym takimi figurkami. Idealnie by wyglądały na półeczce :D