sobota, 2 maja 2015

SALUTE 2015 (3) - gry/ gamesSpartan Games zaprezentowało grę rozgrywającą się w uniwersum HALO/ Spartan Games presented a game in HALO universe.


Te pojazdy i figurki powinny być dobrze znane entuzjastom HALO/ These veicles and figures should be familiar to HALO players.

Victrix zaprezentował powstające właśnie zasady do rozgrywania starożytnych potyczek. Miałem okazję wypróbować - szybka gra, którą można potraktować jako przerywnik.
Victrix presented rules for ancient skirmish. I had an opportunity to play - fast game that may be treated as a break between something bigger.

Azincourt, tym razem w systemie Field of Glory, figurki 15mm/ Azincourt game - this time Field of Glory in 15mm

Azincourt - prawdopodobnie Impetus w 15mm/ Azinourt - probably Impetus in 15mm

Bitwa napoleońska - zasay Polemos, skala 6mm, czyli rzeczywiście wielkie starcie/ Napoleonic battle - Polemos in 6mm, really big battle.

Wojna Secesyjna - Longstreet, kolejny system oparty na kartach/ ACW - Longstreet - another card driven system.

Wojna Dwóch Róż, Lion Rampant, czyli system wydany przez Osprey Publishing. Gra dostosowana do czterech graczy
War of the Roses, Lion Rampant - system published by Osprey Publishing. This game as for 4 players.

Brak komentarzy: