środa, 6 maja 2015

Pikinierzy z Norymbergi po raz 7/ Pikemen from Nuremberg - for the 7th time


Siódma podstawka pikinierów z Norymbergi gotowa. Armia Ligi Szwabskiej niemal ukończona.
Figurki Venexia Miniatures.
Seventh stand of Nuremberg pikemen ready. Swabian League army is nearly finished.
Figures Venexia Miniatures.
Poza tym zakupy z SALUTE 2015 - nieco figurek do Powstań Śląskich (Peter Pig), Empress Miniatures - Wojna Domowa w Hiszpanii w 28mm oraz figurki 15mm do wzmocnienia hord chłopów. Poza tym FOG Renaissance w wersji komputerowej.Here my SALUTE 2015 purchases - some Peter Pig figures for Silesian Uprisings, Empress Miniatures SCW in 28mm and some 15mm figures to bolster my peasants mobs. I also bought FOG Renaissance in computer game version.

1 komentarz:

Phil pisze...

Cool, nice job!