poniedziałek, 18 maja 2015

Tessalska lekka jazda Forged in Battle (recenzja)/ Thessalian light horse from Forged in Battle (Reiew)


Od kilku gier w Field of Glory odczuwałem brak lekkiej, greckiej jazdy. Dlatego zdecydowałem się zakupić blister figurek Forged in Battle, wydanych w ramach ich bardzo udanego Kickstartera - War & Empire.
From several games of FOG I was feeling lack of Greek light horse. I've decided to buy Forged in Battle figures from their very successful War&Empire Kickstarter.

Opakowanie bardzo solidne i ładnie wykonane. Gdyby po nim oceniać figurki ocena byłaby bardzo wysoka.
 A pack is very solid nd if I would judge by this figures would get very high rate.

W środku 12 koni i 13 (sic!) jeźdźców (jak widać dostałem jednego nadprogramowego). Wykonanie odlewów całkiem ładne, choć rzeźba specjalnie nie zachwyca, lecz to tylko konni harcownicy, więc z zasady nie ma co oczekiwać wielu detali.
Inside the box 12 horses and 13 riders (sic!) - so I got one extra. Moulds are really nice, however sculpt is not extraordinary (these are only light horsemen without many details).

Z 13 figurek jedna ma drobną wadę odlewu na oszczepie, jednak łatwą do naprawienia. Konie we w miarę dynamicznych pozach i dobrych proporcjach do jeźdźców (pamiętajmy, że starożytne konie były mniejsze od znanych z kolejnych epok).
Of 13 figures one has small mould defect on the javelin but it is easy to repair it. Horses are in dynamic poses and have good proportions compared with riders (we should remember that ancient horses were smaller than contemporary ones).

Niestety figurki mają dwie wady. Po pierwsze wielkość. Jest to "małe" 15mm pasujące rozmiarem do figurek Peter Piga, ale już nie do Xystona - dla porónania z lewej Xyston, z prawej FiB. Nie jestem też przekonany do odlewania oszczepów razem z jeźdźcami. Ze względu na technikę odlewu broń musi wychodzić nienaturalnie gruba. Prawdopodobnie zastąpię więc oszczepy hartowanym drutem.
Hoever figures have two main drawbacks. Firstly size. It's a "small" 15mm fitting size of Peter Pig figures but too small compared with Xyston - to compare Xyston on the left, FiB on the right. I'm not convinced by sculpting figure together with javelins. Due to moulding proces these javelins are much too thick. I think I'll replace them with wire.

Brak komentarzy: