niedziela, 5 lipca 2015

Guardia Civil - krok po kroku/ Guardia Civil - step by step (4)

 Na koniec podstawki i cieniowanie. Klej wikol zmieszany z piaskiem i korek imitujący kamienie. Jednocześnie nieco cieniowania czarnym washem i kolejne rozjaśnienie z użyciem farby Khaki.

The final part of work - bases and shding. PVA glue with sand and cork to imitate stones for the base and some shading with black wash and highlights with Khaki.

Bazowe kolory na podstawkach - Regular Grey na kamienie i Flat Brown na ziemię.
Base colors for the base - Regular Grey for stones and Flat Brown for earth.

Warstwa Beige Brown na podstawki/ Layer of Beige Brown for the bases

Kolejny etap to Desert Sand i figurki niemal gotowe/ Next stage - Desert Sand and figures are nearly ready.

Brak komentarzy: