wtorek, 21 lipca 2015

Wojny burgundzkie/ Burgundian wars (3)

 Rozpoczyna się walka na lewym skrzydle szwajcarów. Halabardnicy uderzają na burgundzkie rycerstwo. W centrum pikinierzy rozbili oddziały burgundzkie, więc burgundzkie lewe skrzydło jest na skraju załamania.
Fighting on Swiss left flank starts. Halberdiers charge burgundian knights. In the centre pikemen rout the enemy so Burgundian left wing is on the verge of breaking.
 
 Halabardnicy nie mogą sobie poradzić z wrogim rycerstwem. Tracą jeden oddział i wycofują się. Na szczęście w drugiej linii są rycerze z Lotaryngii.
Halberdiers fail to beat Burgundian knights loose one unit ad retreat. Luckily Lorraine men at arms are in the second line.

 Oddział burgundzkich rycerzy, który poprzednio przedarł się przez linie Szwajcarów rozbija harcowników i niszczy artylerię.
Burgundian knights that managed to break through Swiss lines destroy skirmishers and artillery.

 W centrum pikinierzy robią zwrot w prawo i atakują od boku kuszników. Po rozbiciu tego oddziału lewe skrzydło Burgundczyków idzie w rozsypkę.
Pikemen turn right and atack Burgundian crossbowmen. When they rout this unit entire Burgundian left wing collapses.
Ostatnia walka ma miejsce na szwajcarskim lewym skrzydle. Rycerze z lotaryngii uderzają na burgundzkich i rozbijają jeden oddział. Armia burgundzka zostaje tym samym rozbita.

Straty Burgundczyków to: Jeden oddział konnych kuszników, dwa oddziały harcowników, dwa oddziały rycerstwa, dwa oddziały kuszników oraz artyleria.
Straty Szwajcarów: dwa oddziały harcowników, jeden oddział pikinierów, jeden oddział halabardników oraz artyleria.

Last clash on the left wing. Lorraine men at arms charge Burgundian knights and rout one unit. Battle is won by the Swiss.

Loses of the Burgundians: two units of skirmishers, unit of mounted crossbowmen, two units of crossbowmen, two units of knights and light artillery.
Swis loses: two units of shirmishers, one unit of pikemen and one unit of halberdiers.

Brak komentarzy: