poniedziałek, 6 lipca 2015

Guardia Civil ukończona/ Guardia Civil finished

Kapitan oraz dwóch poruczników Guardia Civil ukończeni. Capitan and two Tenientes of Guardia Civil finished

Porucznicy są uzbrojeni w PMy MP-18 - niemieckie pistolety maszynowe jeszcze z Pierwszej Wojny Światowej używane w Hiszpanii przez jednostki policji. Była to broń niebyt celna, ale za to bardzo szybkostrzelna, co przydawało się w walce na krótkich dystansach.
Tenientes are armed with MP-18 SMG - German SMGs from the I World War used in Spain by police units. It wasn't an accurate weapon but its fire ratio was useful during fighting on short distances.
 
Warte zauważenia jest także charakterystyczny kapelusz tricorno. Guardia Civil nosiła go od 1860 roku, kiedy to zdecydowano o wprowadzeniu do munduru elementów typowo hiszpańskich. W czasach wojny domowej trikorn wciąż wchodził w skład munduru polowego GC.
It's worth noticing that they have a characteristic tricorno hat. It was introduced in 1860 when it was decided that "typical spanish" elements should be introduced to GC uniforms. During the SCW this formation was still wearing tricorno as a part of field uniforms.

Funkcjonariusze Guardia Civil walczący po stronie legalnego rządu Republiki/ Guardia Civil functionaries fighting on the side of the legal Republican government.


Brak komentarzy: