piątek, 17 lipca 2015

Wojny burgundzkie/ Burgundian wars (2)

Na prawym skrzydle rycerze z Lotaryngii roznieśli burgundzkich kuszników ponosząc jednak znaczne straty. Spieszeni burgundzcy rycerze pomimo osłabienia w wyniku ostrzału utrzymali pozycje.
On the right wiong men at arms from Lorraine routed Burgundian crossbowmen but suffered heavy loses. Dismounted Burgundian knigts despite loses from crossbow fire held their ground.

W centrum do ataku ruszyli szwajcarscy pikinierzy/ In the centre Swiss pikemen advance.

Jeden z oddziałów burgundzkiego rycerstwa próbował uderzyć na flankę pikinierów jednak nie udało mu się to. Znalazł się pod odstrzałem szwajcarskich harcowników.
One of the knights units tried to attack flank of the Swiss pikemen but failed and came under fire of skirmishers.
Na lewym skrzydle szwajcarscy halabardnicy szykowali się do szarży na kolejny oddział burgundzkiego rycerstwa. Na prawym rycerze z lotaryngii ulegli w walce ze spieszonymi Burgundczykami.
On the left wing Swiss halberdiers were preparing to charge Burgundian knights. On the right Lorraine men at arms were routed by dismounted Burgundian knights.

Sytuacja na lewym skrzydle. Halabardnicy szykują się do szarży. W drugim rzucie rycerstwo z Lotaryngii.
Situation on the left wing. Halberdiers prepare to charge Lorraine men at arms in the second wave.

W centrum szwajcarscy pikinierzy zniszczyli burgundzką artylerię/ In the centre Swiss pikemen destroy Burgundian artillery.

Pikinierzy w centrum kontynuują atak i pomimo ciężkiego ostrzału artylerii i kuszników dopadają burgundzkie rycerstwo. Tracą jeden oddział, ale rozbijają rycerzy.
Pikemen in the centre continue their attack and despite heavy artillery and crossbow fire manage to charge Burgundian knights. They lose one unit but destroy the enemy.

Brak komentarzy: