środa, 15 lipca 2015

Wojny burgundzkie/ Burgundian wars (1)

Kolejna rozgrywka Impetusa. Tym razem bitwa z Wojen Burgundzkich 1474-1477, czyli Burgundia przeciwko Konfederacji Szawajcarskiej.
Another Impetus game. This time battle of the Burgundian Wars 1474-1477, Bugundy against Swiss Confederates.

 Szwajcarzy na pierwszym plany. W centrum dwie kolumny pikinierów. Obok nich artyleria, rycerze z Lotaryngii oraz konni kusznicy i harcownicy. Na lewym skrzydle dwa kolejne oddziały rycerzy z Lotaryngii oraz dwa oddziały halabardników. Siły burgundzkie dużo bardziej jednolite. Lekka i ciężka artyleria, rycerstwo, trzy oddziały kuszników oraz jeden spieszonych rycerzy. Do tego jeden oddział konnych kuszników i jeden harcowników.

Swiss art the foreground. In the centre two columns of pikemen. Next to them artillery, Lorraine men at arms, mounted crossbowmen, and skirmishers. On the left two more units of Lorraine men at arms, and two units of halberdiers.
Burgundians - Light artillery, heavy artillery, knights, three units of crossbowmen, dismounted knights, mounted crossbowmen and skirmishers.

 Szwajcarskie centrum/ Swiss centre
 
Pierwsze ruchy - szwajcarscy harcownicy zajmują ciężki teren. Jeden z oddziałów pikinierów ostrzelany z artylerii ponosi pierwsze straty.
Initial moves - Swiss skirmishers occupy ough terrain. Pikemen suffer first loses from artillery fire.

Pierwsze poważne straty. Szwajcarscy harcownicy ostrzeliwują na lewym skrzydle burgundzkich konnych kuszników i rozbijają ich.
First serious loses. Swiss skirmishers shoot and rout Burgundian mounted crossbowmen.

Na obu skrzydłach szwajcarscy harcownicy wysunięci do przodu. W centrum jeden z oddziałów przesuwa się aby zasłonić przed ostrzałem artylerii pikinierów.
On both wings Swiss skirmishers move forward. In the centre one units moves to screen pikemen from artillery fire.


Na prawym skrzydle szwajcarscy harcownicy i konni kusznicy ostrzeliwują burgundzkich harcowników i robijają ich. Strona burgundzka będąca w tej bitwie atakującą decyduje się rozpocząć natarcie.
On the right wing Siss skirmishers and mounted crossbowmen eliminate Burgundian skirmishers. Burgundian army, an attacker in this battle decides to move forward.

Na lewym skrzydle szwajcarscy harcownicy i halabardnicy posuwają się naprzód w trudnym terenie aby zablokować natarcie wrogiego rycerstwa.
On the left wing Swiss halerdiers and skirmishers move forward in rough terrain to stop advance of enemy knights.
W centrum do walki ruszają rycerze z lotaryngii. Ich szarża zmiata jednych burgundzkich harcowników i uderzają na kuszników, jednak w trakcie szarży dezorganizują się.
In the centre Loraine men at arms charge and rout Burgundian skirmishers an than attack Crossbowmen but in course of the charge become disorganised.


1 komentarz:

Phil pisze...

Looks nice, very nice...