wtorek, 21 czerwca 2016

Angielska Wojna Domowa/ English Civil War (1)

 Kontynuujemy testowanie systemu Baroque. Tym razem Angielska Wojna Domowa./ We continue testing Baroque. This time English Civil War.

 Siły parlamenty naprzeciw rojalistów/ Parliamentarian forces face royalists.

Linia piechoty w centrum sił parlamentu podczas pierwszych ruchów mocno się zdezorganizowała. U rojalistów do przodu ruszyły dwa skrzydła złożone z konnicy.
Parliamentarian infantry line became disorganised as it moved forward. Royalists pushed forward both wings composed mainly of cavalry.

 Prawe skrzydło sił parlamentu. Dragoni wkracają do lasu, konnica zajmuje pozycje, a piechota musi się uporządkować przed kolejnym ruchem/ Parliamentarian right wing. Dragons enter the forrest, horsemen take their positions and infantry has to reorganise.
 
 Piechota parlamentu wraz z artylerią po zajęciu pozycji zreorganizowały się/ Parliamentarian infantry and artillery reorganised after taking positions.

 Dragoni w lesie, jedna z najmocniejszych kombinacji/ Dragons in the forrest one of the strongest combinations.
 Do pierwszego starcia dochodzi między jazdą na lewym skrzydle parlamentu i prawym rojalistów/ Cavaly of the left wing of parliamentarians and right wing of the royalists is about to clash.


 Pierwsze starcie dla jazdy parlamentu. Szarża kawalerów zostaje odparta/ First clash for the parliamentarians. Charge of the cavaliers is repulsed.

 Rojaliści uderzają jednak kolejnymi jednostkami. Udaje im się robić pierwszą linię jazdy parlamentu/ However royalists charge with nither units and manage to rout first line of the parliamentarian horsemen.
 Szarża zatrzymuje się na drugiej linii/ Charge stops at the second line.
Na prawym skrzydle sił parlamentu to  kolei parlamentarzyści szarżują kawalerów/ At the right wing parliamentarians charge cavaliers.

Brak komentarzy: