sobota, 25 czerwca 2016

Angielska Wojna Domowa/ English Civil War (3)

Jednemu z oddziałów piechoty parlamentu udało się zaatakować wrogą piechotę z flanki/ One of the parliamentarian regiments managed to attack flank of the enemy infantry.


Kawaleria parlamentu uerzyła z tyłu na kolejny regiment piechoty rozbijając go/ Parliamentarian cavalry charged back of the enemy infantry regiment routing it.

W centrum regiment piechoty parlamentu, który poniósł największe straty cofał się i odpierał wroga ogniem defensywnym.
In the centre parliamentarian infantry regiment that has suffered biggest loses was repulsing enemy charges with defensive fire.

Regiment rojalistów zaatakowany z flanki został rozbity/ Royalist regiment attacked from the flank was routed.

Bitwa zakończyła się krwawym remisem, ponieważ obie armie zostały złamane.
Battle ended with a bloody draw because both armies were finally broken.

1 komentarz:

Phil pisze...

Nice looking game...