wtorek, 14 czerwca 2016

Husaria/ Hussars

Husaria kojarzy się stereotypowo z ciężką, opancerzoną jazdą. Tymczasem wywodzi się ona z zupełnie innej formacji. W początkach XVI wieku w Rzeczpospolitej Obojga Narodów pojawiły się jednostki jazdy uzbrojonej na wzór węgierski lub serbski. Pierwsze wzmianki o nich pochodzą z lat 1500-1503. Wyposażone w lekkie kopie i tarcze typu tureckiego nie używały niemal żadnego opancerzenia.

Wczesna husaria walczyła jak lekka jazda, a raczej jazda uniwersalna, ponieważ mogła także szarżować na przeciwnika.  Taki sposób walki był dostosowany do głównego przeciwnika - Turków.

Polish hussars are usually associated with armoured cavalry. However they originate from entirely different formation. At the beginning of the 16th Century new units appeared in Polish-Lithuanian Commonwealth. They were aremd in Serb or Hungarian type. First accounts of such horsemen come from 1500-1503. These units were equipped with light lances and "Turkish" type shields. They had nearly no armour.

Early hussars fought as light cavalry or rather a universal one because it was also able to charge the enemy. It was an adaptation caused by fighting against the Turks.

 Figurki QR Miniatures/ Figures QR Miniatures


Husaria w bitwie pod Orszą 1514 przeciwko siłom moskiewskim/ Hussars in battle of Orsha (1514) against the Muscovite forces.

1 komentarz:

Phil pisze...

Beautiful hussars, well done!