czwartek, 23 czerwca 2016

Angielska Wojna Domowa/ English Civil War (2)

Lewe skrzydło wojsk parlamentu załamuje się. Na polu walki pozostaje tylko jeden oddział jazdy. Tymczasem w centrum rozpoczyna się wymiana ognia między piechotą i artylerią obu stron.
Left wing of the parliamentarian forces breaks. Only one unit of cavalry remains, At the same time in the centre firefight between infantry and artillery of both sides starts.

Na prawym skrzydle wojsk parlamentu jazda spycha przeciwnika, a dragoni bronią lasu.
On parliament's right wing cavalry pushes the enemy back and dragons defend the forrest.

Ostatni oddział jazdy parlamentu na lewym skrzydle zostaje oskrzydlony i rozbity.
Last unit of parliamentarian cavalry of the left wing is flanked and routed by Royalists.


Na prawym skrzydle rojaliści atakują i rozbijają pierwszą linię jazdy parlemntu, jednak zatrzymują się na kolejnej, która z kolei rozbija kawalerów.
On parliamentarian right wing Royalit counterattack and break the first line of the parliamentarian cavalry. However charge stops on the second line and now in turn cavaliers are routed.
W centrum piechota parlamentu zyskuje przewagę i naciera/ In the centre parliamentarian infantry gains the upper hand and advances.
Podczas natarcia jeden z regimentów piechoty parlamentu ponosi znaczne straty/ During the advance one of the parliamentarian infantry regiments suffers heavy loses.

Dragoni broniący lasu strzelają do muszkieterów/ Dragons defending the forrest shoot at Roualist musketeers.

Ogień dragonów okazuje się bardzo skuteczny i dezorganizuje przeciwnika/ Dragons are efficient and disorganise the enemy.
Na prawym skrzydle oddział jazdy parlamentu zawraca aby uderzyć na piechotę wroga/ On parliamentarian right wing unit of horsemen wheels to attack back of the enemy infantry,

Brak komentarzy: