czwartek, 16 czerwca 2016

Harcowniy z arkebuzami/ Skirmishers with arquebuses

Oddział arkebuzerów w luźnym szyku. W początkowej fazie Wojen Włoskich obie strony wykorzystywały arkebuzerów w charakterze harcowników poruszających się, w bliskiej odległości, przed formacjami pikinierów. Długi proces ładowania arkebuza oznaczał, że mieli oni szansę na oddanie tylko jednego strzału. Dodatkowo nie wprowadzono jeszcze prowadzenia ognia salwami, więc skuteczność tej formacji była bardzo ograniczona.

Unit of arquebusiers in loose formation. In the initial phase of the Italian wars both sides were using arquebusiers as skirmishers moving close to pikemen formations. Long proces of loading meant that they had a chance to fire just one shop. They also weren't shooting salvoes sa efficiency of the formation was greatly limited.

Figurki Old Glory i Venexia/ Figures - Old Glory and Venexia.

Brak komentarzy: