środa, 10 maja 2017

Bandy pikardyjskie/ Bands of Picardy

Początek XVI wieku to okres ogromnych przemian w prowadzeniu wojen. Ich przejawem było pojawienie się formacji pikinierskich złożonych z przeszkolonych żołnierzy. Francja pozostawała w tym zakresie w tyle za Szwajcarami czy Imperium.
Begining of the 16th Century was a period of huge changes in warfare. Pikemen formations composed of trained soldiers appeared. France was in this type o warfare behind the Imperium and the Swiss.

Pierwsze grupy, zwane też "bandami" (choć to polskie określenie nie jest do końca adekwatne), będące stałymi oddziałami piechoty, pojawiły się we Francji w roku 1498, za panowania Karola VIII.
First groups called bands, trained and professional infantry, appeared in France in 1498 during reign of Charles VIII.

Po roku 1504 zaczęto zaciągać najemne wojska między innymi z Pikardii. Zmieniło się też ich wyposażenie. Główną bronią stała się pika, a miały one działać na wzór szwajcarski. Z biegiem czasu do żołnierzy tych przylgnęła potoczna nazwa band pikardyjskich, również ze względu na ich skłonność do rabunków i problemy z dyscypliną.
After 1504 mercenary forces were drafted ia in Picardy. Their equipment was changing. The main weapon was pike and Swiss tactics were implemented. Wth passing time this soldiers were commonly were called bands of Picardy, also because their tendency for opillaging and problems with discipline.

Wojska te, liczące w teorii kilkanaście tysięcy ludzi, przez wiele lat nie osiągnęły wysokiego poziomu wyszkolenia ani pełnego stanu, jednak były niezbędne do zapełnienia luki na polach bitew Wojen Włoskich. Z biegiem czasu, gdy nabrali doświadczenia, pikinierzy ci stawali się coraz bardziej istotni. Niektórzy badacze upatrują w nich pierwszych jednostek nowoczesnej armii francuskiej.
These forces numbering, in theory, several thousand men, for many years didn't reach high level of training and full strength. Hoever they were eeded to fill gaps on the battlefields of the Italian Wars. When time passed pikemen's role was growing. Some researchers call them first modern units of the French army.

Figurki Essex Miniatures. Moim zdaniem pod każdym względem przeciętne, jednak w oddziale powinny się prezentować całkiem dobrze.
Figures by Essex Miniatures - In my opinion average in every aspect, however they should look nice as a unit.

1 komentarz:

Phil pisze...

Lovely pikemen!