wtorek, 30 maja 2017

Imperialni przeciw Włochom/ Imperials against Italians (1)

Po prawej armia imperialna. Na pierwszym planie arkebuzerzy, a za nimi dwie formacje landsknechtów. Za lasem z kolei jazda, artyleria oraz żandarmi.
Naprzeciw nich dwa oddziały Szwajcarów na włoskim żołdzie, a przed nimi kusznicy i stradioci. Na lewym skrzydle włoskie rycerstwo i lekka artyleria.
On the right Imperial forces. In the foreground arquebusiers, ttwo blocks of landknechts, and behind the wood cavalry, artillery and gendarmes.
Opposite are two formations of Swiss pikemen in Italian service, crossbowmen, stradiots, light artillery and Italian knights.

Imperialni żandarmi/ Imperial gendarmes.

Prawe skrzydło sil imperialnych - kawaleria, artyleria i zandarmi/ Right wing of the imperial forces - cavalry, artillery and gendarmes
Landsknechci/ Landsknechts

Pierwszy ruch sił imperialnych/ First move of the Imperial forces
Szawjcarscy pikinierzy i kusznicy/ Swiss pikemen and crossbowmen

Włoscy stradioci otoczyli lewą flankę sił imperialnych. Arkebuzerzy ruszyli aby zneutralizować to zagrożenie/ Italian stradiots outflanked left wing of the Imperial forces. Arquebusiers advanced to intercept.

Po pierwszych ruchach obu armii/ After first moves of both armies.

Brak komentarzy: