środa, 31 maja 2017

Imperialni przeciw Włochom/ Imperials against Italians (2)

 Na [prawym skrzydle wojsk imperialnych żandarmi i kawaleria ruszyli naprzeciw włoskim rycerzom/ On the right wing of the Imperial forces cavalry and gendar,mes advanced against Itralian knights.
W centrum jedna z formacji Szwajcarskich pikinierów zrobiła zwrot i ruszyła na lewe skrzydło.
In the scentre one of the Swiss pikemen battlegroups turned left.
 Imperialni arkebuzerzy zostali wymanewrowani przez stradiotów/ Imperial arquebusiers were outmaneouvered by stradiots.


 Kolejna formacja Szwajcarów zaczęła zmierzać na lewe skrzydło sił włoskich/ Next Swiss formation moved towards the left flank.
 Tymczasem imperialna kawaleria i zandarmii wyszli na pozycje do szarży/ At the same time Imperial cavalry and gendarmes moved to charge.

 Szwajcarzy zmierzający na pomoc lewemu skrzydłu armii włoskiej/ Swiss moving to help Italian left wing.
 Jedna z formacji landsknechtów zaszarzowała kuszników. Ci stracili jedna podstawkę, ale wytrzymali impet uderzenia/ One of the landsknechts battlegroup charged crossbowmen.m They lost one stand but kept cohersion.

 Na prawym skrzydle Imperialnych walka kawalerii/ On Imperial right wing cavalry melee.

Włoscy rycerze są o krok od klęski. Tracą jedną bazę i są poważnie zdezorganizowani. Włosi tracą też lekką artylerię, która znalazła się na drodze szarzy kawalerii. Salwa impweialnej artylerii dezorganizuje formację Szwajcarów.
Italian knights are one step from defeat. They loose one base and become fragmented. Italians loose also light artillery that was on the way of cavalry charge. Salvo of the imperial artillery distrupts Swiss pikemen.

3 komentarze:

Michał Kucharski pisze...

Bardzo fajny raport!

gervaz pisze...

Czekam na ciąg dalszy. I jestem pod wrażeniem dyscypliny kuszników!

Phil pisze...

Sounds great!