niedziela, 7 maja 2017

SALUTE 2017 Gry/Games (6)

 Amerykańska wojna domowa - figurki 15mm/ American Civil War with 15mm figures
Potyczka na Falklandach, figurki 28mm, wyróżniała się głównie ze względu na teren, ogromny klif.
Falklnads skirmish, 28mm figures, ith great terrain, really huge clif.

Jaka jest najczęściej rozgrywana przez brytyjskich wargamerów bitwa? Odpowiedź jest prosta - Hastings.
What is the most often played battle in Britain? Answer is simple - Hastings.

 Fantasy w 28mm i wspaniały stół do gry/ Fantasy in 28mm and a great gaming table

 Starożytność. Prawdopodobnie I wojna punicka, figurki 15mm/ Ancients. Probably I Punic war, 15mm figures.

 Battlegroup Tobruk/ Battlegroup Tobruk


Jedna z moich ulubionych gier ze względu na egzotyczny temat. Rok 1937 Chiny. Japończycy atakują umocnioną chińską pozycję. Jak widać Chińczycy do wsparcia mają czołg PanzerI
One of my favourite games due to exotic subject. Year 1937. Japanese forces assault Chinese positions. As you can see Chinese have a support of a PanzerI tank.

Rosyjska wojna domowa. Czerwona Gwardia atakuje cofających się białych/ Russian Civil War - Red Guards attack retreating whites.

Spartan Games zaprezentowało HALO ground command. Gratka la fanów tego uiwersum.
Spartan Games presented HALO ground command. Something big for fans of this universum.

1 komentarz:

gervaz pisze...

15 mm ma jednak swój urok... Gdyby starczyło tylko czasu na wszystkie te gry i figurki!