wtorek, 2 maja 2017

SALUTE 2017 Gry/Games (5)


1 wojna światowa, chyba bitwa pod Cambrai, figurki 10mm. Skala robi wrażenie.
I World War, probably battle of Cambrai, 10mm figures. Impressive scale.

Prezentacja budynków MDF do okresu feudalnej Japonii, czyli wojen samurajów.
Presentation of MDF biuldings for feudal Japan - samurai wars.
Bitwa Wielkiej Wojny Północnej, czyli Sasi przeciwko Szwedom. Jako ciekawostkę dodam, że obie strony wsparte przez oddziały polskiej husarii. Figurki 6mm.
Battle of the Great Northern War - Saos against Swedes. What's interesting both sides supported by Polish winged husars.

Mechy w Ardenach/ Mechs in the Ardennes.

Wojna Północna, tym razem figurki 28mm/ Northern war, this time with 28mm figures.

Too Fat Ladries demonstrowało swoje zasady napoleońskie - Sharp Practice. Brytyjsko francuska potyczka podczas kampanii iberyjskiej.
Too Fat Ladries was presenting its Napoleonic rules - Sharp Practice. British-French skirmish during the Peninsular Campaign.
Zimna Wojna i atak armii radzieckiej na Niemcy Zachodnie, figurki 6mm/ Cold War and Soviet attack on Western Germany, 6mm figures.
To co lubię najbardziej - bitwa pod Raphią, 217 rok p.n.e., Seleukidzi przeciwko Ptolemeuszom. Figurki 28mm
What I like the most - Battle of Raphia, 217 b.c. - Selekids against Ptolemaic forces. 28mm figures

Bitwa rozgrywana na zasadach "To the strongest". Liczba figurek zapiera dech.
Battle was played with To the strongest rules. Number of figures breathtaking.

Warto zauważyć, że mimo liczby, odziały bardzo łanie pomalowane.
It's worth noticing that despite numbers, units were very nicely painted.

2 komentarze:

gervaz pisze...

Przyjdzie czas, i zrobiimy taką Rafię w Warszawie... Tylko trzeba figurki zbierać i malować.

Cisza pisze...

I to jest postawa, którą lubię!