wtorek, 11 stycznia 2011

Etolscy hoplici/ Aitolian hoplites

W Grecji klasycznej walki hoplitów przypominały często mecze piłkarskie. Wyznaczano płaski kawałek terenu, a także zespół sędziów obserwujących starcie. Czasami nawet ustalano ilu hoplitów ma w nim wziąć udział.

Walka była rozstrzygana szybko, bez żadnych manewrów taktycznych, gdy jedna ze stron była zmuszona się wycofać, porzucając tarcze.

In Classical Greece often hoplite warfare resembled a football match. A flat battlefield was agreed between sides and sometimes even groups of referees to observe the fight were chosen. In some cases it was even stated how many hoplites are to go to battle.

Fight was ending without any complex tactical moves in a moment when one side was forced to abandon their shields and retreat.

Z biegiem czasu takie wykorzystanie hoplitów odeszło w przeszłość. Stali się oni w końcu, w czasie Wojny Peloponeskiej, częścią armii złożonych również z innych rodzajów wojsk. Takich, zreformowanych już hoplitów, mogących pochodzić już nawet z epoki hellenistycznej przedstawia kolejny element mojej armii etolskiej.

As time passed such hoplite warfare passed away. During the Peloponesian War they became part of more mixed armies using various troop types. Such late, reformed hoplited are depicted by figures on the next stand of my Aitolian army.

Zastanawiałem się nad wzorami jakie umieścić na ich tarczach. Ponieważ Etolowie nie mieli tradycji morskich zdecydowałem się zrezygnować z wiążących się z nimi symboli, na rzecz zwierząt, które mogły być symbolami dla walecznych górali.

I was wondering what symbols to put on their shields. I've decided to avoid maritime symbols because Aitolians had no such tradition. Instead I've given them animal symbols that could be meaningfull for warlike highlanders.

Wszystkie tarcze ręcznie malowane, nie wykorzystywałem kalkomanii

All shields are hand painted, without use of decals.

Brak komentarzy: