niedziela, 23 stycznia 2011

Współczesny przerwnik/ Modern break

Znowu wpadłem w ciąg... robienia starożytnych armii, tymczasem Cold War Commander poszedł nieco w odstawkę. Naprawiam ten błąd i zanim przedstawię pierwsze elementy armii kapadockiej do DBA prezentuję kolejne jednostki Wojska Polskiego.

Again I'm in a cycle of making ancient armies. At the same time I stopped Cold War Commander project. I correct this mistake and before I present first elements of Kappadokian DBA army I would like to show You next units of modern Polish Army


Na początek dwa plutony rozpoznania na samochodach pancernych BRDM-2. Pomimo że przestarzałe, były i są używane przez Wojsko Polskie (niektóre po modernizacji) zarówno na miejscu jak i podczas misji (wojen) mających pomóc tzw. "koalicji antyterrorystycznej" w stabilizacji (okupacji) innych krajów.

First two recon platoons with BRDM-2 armoured cars. Despite they are already outdated they were and are still in use in Polish Army (some modernised) both in the country and during "missions" (wars) helping "anti-terrorist coalition to "stabilise" (occupy) other countries.

Modele w skali 1:600 Oddział Ósmy. W tej skali mogą służyć zarówno jako pojazdy zmodernizowane jak i starszego typu.

1:600 models by Oddział Ósmy. In this scale they may represent both older BRDMs or modernised ones.


Kolejny element to pluton artylerii przeciwlotniczej
wyposażony w działka p.lot ZU-23-2 kalibru 23mm.

Naxt element represents anti-aircraft artillery platoon equiped with 23mm calibre ZU-23-2 guns.


Wojsko Polskie od roku 2002 wykorzystuje ich zmodyfikowaną wersję, posiadającą również wyrzutnie pocisków rakietowych Grom oraz strzelające amunicją podkalibrową, co zwiększa ich zasięg.

Since 2002 Polish Army uses modified version of ZU-23-2 with Grom anti aircraft missile launcher and using subcaliber ammo that increases their range.

Brak komentarzy: