poniedziałek, 31 stycznia 2011

Kapadocy górale/ Kappadokian highlanders

Okazało się, że mam sentyment do górali i w ogóle armii dobrze radzących sobie w trudnym terenie. Po Trakach i Etolach kolej na górali z Kapadocji

It appears that I'm sypathetic towards highlanders and generally armies that can handle in difficult terrain. After Thracians and Aitolians it's time for Kappadokian highlanders.


Dwa oddziały sojuszników (auxilia) przedstawiaja członków górskich plemion z Kapadocji. Plemiona te nigdy nie były do końca posłuszne żadnemu władcy. Dla Ariartydów walcyły raczej na podstawie sojuszu niż jakiejkolwiek lojalności terytorialnej.

Two auxilia units represent mountain tribesmen from Kappadokia. These tribes were never entirely loyal to any ruler. They fought for Ariarathids more because of alliances not of any loyalty.


Górale ci są uzbrojeni w oszczepy oraz miecze. Ich strój to typowe kapadockie szaty, przypominające nieco ubiory perskie, ale o wiele mniej ozdobne. Charakterystyczne są typowe skórzane czapki.

These highlanders are armed with javelins and swords. Their costume represents typical Kappadokian outfit - a bit similar to Persoan but much less decorative. Also their leather caps are typical for the region


Tarcze górali są niewielkie, prawdopodobnie wykonane z drewna i wyprawionej skóry. Podobne do powszechnie wówczas używanych hellenistycznych tarcz lekkiej piechoty.

Shields are small, probably made only of wood and leather. They're similar to ones of the hellenistic light infantry shields.


Oglądając w sieci zdjęcia innych armii Kapadocji zauważyłem, że niektórzy gracze nadają im bardziej zuniformizowany i ozdobny wygląd. Tego chciałem uniknąć. Moi górale z założenia mieli wyglądać skromnie, a wzory na niektórych płaszczach być tylko dodatkiem.

I've seen other Kapadokian armies in the net. Some painters give them more uniform look with some decorations. I was trying to avoid this. My hillmen were to look more humble and patterns on some of their cloaks are only a small additions.

1 komentarz:

Inkub pisze...

Bardzo fajni. Podobaja mi sie i kolorystycznie i podstawkowo:)