czwartek, 24 lutego 2011

Ariartydzki generał/ Ariarathid general

Element generalski zwykle jest najbardziej efektowną częścią armii. Kapadocka armia Ariartydów nie jest tu wyjątkiem.

Generał i towarzyszący mu kawalerzyści łączą w swoim ubiorze elementy kapadockie oraz perskie. Kapadockie są nakrycia głowy oraz szaty. W opancerzeniu widać natomiast wyraźne wpływy perskie, takie jak charakterystyczne łuskowe fartuchy, chroniące nogi jeźdźca. Towarzyszący dowódcy kawalerzyści maja również pancerze chroniące górną część ciała.

Z Persji pochodzi również stosowany przez kapadockich jeźdźców pancerz dla konia. Składa się on z dwóch części. Pierwsza to fartuch chroniący przednią część ciała, najbardziej narażoną w walce. Drugi element chroni głowę. Mamy tu do czynienia z jego dwoma typami. Koń generała i jeźdźca po prawej ma go wykonanego z łusek, natomiast jeźdźca po lewej z jednej płyty.

General's element is usually a most eye catching element of the army. It is also the case with Ariarathid Kappadokians.

General and cavalrymen that accompain him have elements of both Kappadokian and Persian origin. Their clothes and caps are Kappadokian. Armour comes from Persia. Armoured scale skirts protecting riders legs are an example. Cavalrymen accompaining general have also armour protecting their torsoes.

Also horse armour comes from Persia. It is composed of two parts - a scale skirt protecting front part of horse's body. Second element protects its head. We have two types here - one scale and one made of armour plate.


Brak komentarzy: